Vítejte na mých stránkách

Narodil jsem se v býv. Československu, od roku 1996 bydlím v bavorském Německu, ale převážně služebně cestuji po Evropě, nejčasteji jsem v Praze nebo v Londýně. Všemi třemi jazyky se zabývám od ranného dětství, od roku 1996 překládám a tlumočím aktivně, specializuji se na technické překladatelství (strojařina, letecký a automobilový průmysl), technickou literaturu, titulky k filmům a vše ostatní dle poptávky.

Certifikace:

- KDS Deutsches Sprachdiplom (Goethe Institut, Erlangen-München 2008)
-
FCE Cambridge Certificate (Sprachschule Würzburg-Cambridge 2007)
- Wallstreet Diploma (Mastery Level, Wallstreet Institut Nürnberg 2013)
- BULATS – US Business Language (Level B2, Wallstreet Institut Nürnberg 2013)

Komentáře nejsou povoleny.